–оздивитис¤ краще!  луб старшокласник≥в "—п≥вдружн≥сть", ¤кий функц≥онуЇ на баз≥  ан≥вськоњ загальносв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4

  

  • « 1996 року в школ≥ працюЇ сусп≥льно-пол≥тичний клуб У—п≥вдружн≥стьФ Ц лауреат третього ¬сеукрањнського конкурсу учн≥вських пошукових роб≥т У—л≥дами ≥стор≥њФ (2002 р.), учасник трьох всеукрањнських конференц≥й старшокласник≥в Ућодель ќќЌ Ц ”крањнаФ (1999, 2000 р.)
  • —усп≥льно-пол≥тичний клуб У—п≥вдружн≥стьФ Ц це добров≥льне обТЇднанн¤ старшокласник≥в  ан≥вськоњ «ќЎ ≤-≤≤≤ ступен≥в є4, створене дл¤ науково-досл≥дницькоњ д≥¤льност≥ сусп≥льно-пол≥тичних та ≥сторичних процес≥в на ”крањн≥, творчоњ роботи, участ≥ у ¬сеукрањнських конкурсах, м≥жнародних проектах з питань вир≥шенн¤ глобальних проблем людства, зд≥йснюЇ ознаменуванн¤ св¤ткуванн¤ 60-р≥чниц≥ ѕеремоги у ¬елик≥й ¬≥тчизн¤н≥й в≥йн≥.
  • „лени клубу У—п≥вдружн≥стьФ працюють над досл≥дженн¤м високоморальних вчинк≥в народ≥в ™вропи в роки ƒругоњ —в≥товоњ в≥йни. ÷¤ проблема пробуджуЇ ≥нтерес молод≥ до ≥стор≥њ в≥йни.

  ћета ≥ завданн¤ клубу:
1. «алучити учн≥в школи до науково-досл≥дницькоњ роботи, навчити њх уже в школ≥, за партою, жити у правов≥й держав≥, бути законослухн¤ними, любити ”крањну, поважати нац≥ональн≥ традиц≥њ украњнц≥в та нац≥ональних меншин.
2. Ќадати старшокласникам можлив≥сть оволод≥вати позапрограмним матер≥алом ≥стор≥њ ”крањни, виховувати њх активними щодо набутт¤ знань, розум≥ти епоху, формувати особист≥сть у контекст≥ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ.

  —труктура ≥ зм≥ст роботи клубу У—п≥вдружн≥стьФ:
1. —усп≥льно-пол≥тичний клуб У—п≥вдружн≥стьФ на правах слухач≥в приймаЇ учн≥в 9-11 клас≥в, ¤к≥ ви¤вилис¤ зд≥бними до сусп≥льно-гуман≥тарних дисципл≥н, ц≥кавл¤тьс¤ ≥стор≥Їю ”крањни, внутр≥шн≥ми ≥ зовн≥шн≥ми под≥¤ми на сучасному етап≥.
2. „лени клубу, ¤к≥ упродовж року в≥дв≥дують його зас≥данн¤, працюють над науковим досл≥дженн¤м ≥стор≥њ ”крањни та  ан≥вщини, ведуть переписку з п≥дл≥тками-ровесниками ≥з р≥зних м≥ст ”крањни та ™вропи. ѓм видаЇтьс¤ посв≥дченн¤ члена клубу У—п≥вдружн≥стьФ.
3. Ѕюро веде обл≥к член≥в клубу, готуЇ матер≥ал дл¤ обговоренн¤ на зас≥данн¤ –ади, орган≥зовуЇ оформленн¤ особових карток.

   ер≥вн≥ органи клубу:
1. Ќайвищим органом клубу У—п≥вдружн≥стьФ Ї науково-методичний симпоз≥ум, ¤кий обираЇ президента строком на 2-а роки.
2. ¬ пер≥од м≥ж науково-методичними симпоз≥умами функц≥онуЇ –ада клубу У—п≥вдружн≥стьФ.

  ѕрава член≥в клубу У—п≥вдружн≥стьФ:
1.  ожен член клубу маЇ право обирати ≥ бути обраним членом –ади та ѕрезидентом.
2.  ожен член клубу маЇ право на отриманн¤ детальноњ науково-методичноњ консультац≥њ щодо написанн¤ наукового реферату, досл≥дженн¤, тексту виступу на сем≥нарах, симпоз≥умах, конференц≥¤х.
3.  ожен член клубу, ¤кий найб≥льше в≥дзначивс¤ у робот≥, отримуЇ характеристику-рекомендац≥ю дл¤ участ≥ у захист≥ наукових реферат≥в у шк≥льн≥й та м≥ськ≥й ћјЌ, ¬сеукрањнських конкурсах та м≥жнародних конференц≥¤х.
4.  ожен член клубу маЇ право в≥дв≥дувати його зан¤тт¤ та виступати з допов≥д¤ми на ≥сторичну тематику.
5. „лен клубу У—п≥вдружн≥стьФ, ¤кий зайн¤в призове м≥сце на захист≥ наукового реферату в обласн≥й ћјЌ, маЇ право на п≥льгове зарахуванн¤ до вищого навчального закладу з в≥дпов≥дного проф≥лю.

  ќбовТ¤зки член≥в клубу У—п≥вдружн≥стьФ:
1. ѕост≥йно працювати над освоЇнн¤м ≥стор≥њ ”крањни та  ан≥вщини, досл≥джувати сучасн≥ сусп≥льно-пол≥тичн≥ под≥њ ”крањни та крањн св≥ту.
2. Ѕрати участь у шк≥льних та м≥ських ол≥мп≥адах з ≥стор≥њ, у написанн≥ наукових реферат≥в, бути законослухн¤ним громад¤нином ”крањни.
3. ƒотримуватись правил внутр≥шк≥льного розпор¤дку в школ≥, мати зразкову повед≥нку, брати участь у загальношк≥льних заходах, учн≥вському самовр¤дуванн≥, бути зразковим у навчанн≥ та повед≥нц≥.
4. —воЇю повед≥нкою, своњми вчинками, участю у позакласних заходах спри¤ти росту престижу навчально-виховного закладу та його авторитету.

  ‘≥нансове забезпеченн¤ клубу У—п≥вдружн≥стьФ:
 луб старшокласник≥в У—п≥вдружн≥стьФ ≥снуЇ:
а) на добров≥льн≥ внески спонсор≥в та благод≥йних фонд≥в;
б) на щом≥с¤чн≥ внески кер≥вника клубу —тельмашенко ќ.¬.

  

 

Сайт управляется системой uCoz