Адміністрація  Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

  ¬ажливе м≥сце в робот≥ школи займаЇ проблема управл≥нськоњ д≥¤льност≥. ƒл¤ дос¤гненн¤ взаЇмозв'¤зку навчального, розвивального й мотивац≥йного компонент≥в навчанн¤, бажанн¤ краще донести до учн¤ вимоги загальноосв≥тньоњ програми, директор школи Верба Ірина Анатоліївна та њњ заступники ¬ихрестюк  Ќатал≥¤ ћиколањвна, —тельмашенко ќльга ¬олодимир≥вна, “есл¤ —в≥тлана ¬асил≥вна керуютьс¤ таким принципом: "”рок Ц це творча сп≥впрац¤ учител¤ й учн¤, а адм≥н≥страц≥¤ повинна  забезпечувати наступн≥сть ≥ безперервн≥сть навчального процесу, психолог≥чне супроводженн¤ та п≥двищенн¤  методичного р≥вн¤, надихати на творче ставленн¤ до своЇњ справи".

Директор школи

Верба
Ірина Анатоліївна


 

 

«аступник директора школи

з навчально-виховноњ роботи

 ¬ихрестюк
Ќатал≥¤ ћиколањвна

¬ихрестюк Ќатал≥¤ ћиколањвна маЇ необх≥дний кер≥вников≥ широкий кругоз≥р, знаЇ д≥юч≥ нормативн≥ акти та закони, ц≥л≥сно сприймаЇ р≥зн≥ життЇв≥ ситуац≥њ. ¬м≥Ї тактично розв'¤зувати виникаюч≥ проблеми. Ћюдина самост≥йна, в≥дпов≥дальна ≥ бачить не лише сьогодн≥шн≥й чи завтрашн≥й день, а й в≥ддалену перспективу. ”важно сл≥дкуЇ за зм≥нами в педагог≥чн≥й теор≥њ й практиц≥ навчально-виховного процесу. ÷≥кавитьс¤ та вм≥ло ор≥ЇнтуЇтьс¤ в широкому спектр≥ ≥нновац≥йних технолог≥й щодо створенн¤ осв≥тньо-розвиваючого середовища, в ¤кому формуЇтьс¤ особист≥сть дитини. ћаючи високий р≥вень власноњ профес≥йноњ п≥дготовки, Ќатал≥¤ ћиколањвна не т≥льки блискуче викладаЇ математику, а й серйозно ставитьс¤ до п≥двищенн¤ фаховоњ майстерност≥ та профес≥онал≥зму вс≥х учител≥в школи.

ћаЇ державн≥ нагороди ≥ званн¤: «нак Ф¬≥дм≥нник осв≥ти ”крањниФ, 2001р.; √рамота ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни,1996 р.

 

«аступник директора школи

з навчально-виховноњ роботи

—тельмашенко
ќльга ¬олодимир≥вна

—тельмашенко ќльга ¬олодимир≥вна маЇ високий р≥вень профес≥йноњ майстерност≥, пост≥йно знаходитьс¤ у творчому пошуку нових ≥дей та залучаЇ до цього вчител≥в початковоњ школи. ” своњй робот≥ використовуЇ ≥нновац≥н≥ форми, методи та засоби проведенн¤ урок≥в. —ерйозно ставитьс¤ до п≥двищенн¤ фаховоњ майстерност≥ молодих вчител≥в. ѕроводить спостереженн¤ урок≥в, апробац≥ю р≥зних наукових п≥дход≥в корегуванн¤ педагог≥чного процесу. ¬пливаЇ на розвиток особистост≥, прид≥л¤ючи значну увагу формуванню у д≥тей сучасного св≥тогл¤ду.

¬икладаЇ предмети сусп≥льно-гуман≥тарного циклу. ™ засновником шк≥льноњ громадськоњ орган≥зац≥њ старшокласник≥в "—п≥вдружн≥сть" та вже ось ¤к дес¤ть рок≥в усп≥шно керуЇ його роботою.” 2005 роц≥ брала участь у обласн≥й педагог≥чн≥й виставц≥ Уќсв≥та „еркащини-2005Ф. ѓњ навчальний пос≥бник Уƒуховн≥ ц≥нност≥ ж≥нок ”крањни в роки ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йниФ в≥дзначений дипломом √оловного управл≥нн¤ осв≥ти ≥ науки „еркаськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ. —тельмашенко ќльга ¬олодимир≥вна лауреат прем≥њ ≥м.«ахаренка.  

 

«аступник директора школи

з виховноњ роботи

“есл¤
—в≥тлана ¬асил≥вна

 

«аступник директора школи

з адм≥н≥стративно-господарськоњ  д≥¤льност≥

 

јвраменко
¬алентина ѕимон≥вна

Ѕудь-¤ка сфера людськоњ д≥¤льност≥, чи то науково-просв≥тницька, чи то творчий процес, неможлив≥ без м≥цноњ господарськоњ руки. ƒуже важливо мати у своњй команд≥ людину, ¤ка буде створювати комфортн≥ умови дл¤ роботи кожного. ” наш нелегкий час, коли господарська д≥¤льн≥сть не може бути забезпечена державою у повн≥й м≥р≥, јвраменко ¬алентина ѕимон≥вна, з притаманними њй рисами охайност≥ та хаз¤йновитост≥, прикладаЇ багато зусиль та намагаЇтьс¤ створити зразков≥ умови дл¤ проведенн¤ навчально-виховного процесу.

 

ѕедагог-орган≥затор

 

‘≥ленко
≤рина ¬олодимир≥вна

 

Ѕуденна робота, ¤ку щодн¤ виконуЇ колектив школи, не була б такою ц≥кавою без ¤скравих св¤ткових момент≥в. ѕор¤д з традиц≥йними дл¤ осв≥т¤н св¤тами, такими ¤к —в¤то першого дзвоника, —в¤то останнього дзвоника, випускний бал старшокласник≥в, державн≥ св¤та, у школ≥ вже Ї своњ особлив≥ традиц≥йн≥ св¤та, орган≥зац≥Їю та проведенн¤м ¤ких займаЇтьс¤ ‘≥ленко ≤рина ¬олодимир≥вна,   людина безумовно творча ≥ талановита. —воЇю роботою змогла залучити до справжньоњ творчоњ сп≥впрац≥ вчител≥в та д≥тей. –азом з ≤риною ¬олодимир≥вною та ≥ншими вчител¤ми д≥ти почали активну роботу, спр¤мовану на вт≥ленн¤ в житт¤ чудовоњ мр≥њ про дит¤чу самост≥йн≥сть. ¬олод≥ючи орган≥заторськими та творчими зд≥бност¤ми, вона вм≥ло пробуджуЇ ≥нтерес до будь-¤коњ справи, бере участь у п≥дготовц≥ р≥зних театрал≥зованих св¤т у школ≥, н≥кого не залишаЇ байдужим.

 

—оц≥альний педагог школи

 

“упало
“ет¤на ¬≥ктор≥вна

 

 

ѕсихолог школи

 

ўур ќльга
¬олодимир≥вна

 

як допомогти учн¤м встановити нормальн≥ стосунки ≥з учителем? Ѕ≥льш≥сть д≥тей боњтьс¤ школи, в≥дпов≥дей у дошки, помилок, негативних оц≥нок учител≥в. ≤ саме психолог ўур ќльга ¬олодимир≥вна, у творч≥й сп≥впрац≥ з учител¤ми допомагаЇ учн¤м позбутис¤ цих та ≥нших страх≥в.

ўур ќльга ¬олодимир≥вна ви¤вл¤Ї достатн≥й профес≥онал≥зм, використовуЇ сучасн≥ форми, методи психолог≥чного забезпеченн¤ навчанн¤ та вихованн¤ учн≥в школи. ѕроводить психолого-педагог≥чну д≥агностику њхньоњ готовност≥ до осв≥ти, проф≥лю навчанн¤ зг≥дно з р≥внем ≥ндив≥дуального розвитку. ¬и¤вл¤Ї ≥ обстежуЇ учн≥в, ¤к≥ потребують психолог≥чноњ корекц≥њ та психорегул¤ц≥њ, надаЇ њм психолого-педагог≥чну п≥дтримку.

Ѕере участь у робот≥ з питань соц≥ально-правового захисту д≥тей, психолого-медично-педагог≥чноњ консультац≥њ. —при¤Ї формуванню психолог≥чноњ культури учн≥в, учител≥в, батьк≥в. ѕост≥йно п≥двищуЇ св≥й профес≥йний р≥вень, загальну культуру. ¬иступаЇ з допов≥д¤ми на педрадах, сем≥нарах, конференц≥¤х. ѕроблемна тема, над ¤кою працюЇ практичний психолог: Ђƒ≥агностуванн¤ та п≥дтримка позитивного психолог≥чного кл≥мату в класному колектив≥ї.

  

Сайт управляется системой uCoz