–оздивитис¤ краще! ≤нформац≥¤ про  ан≥вську загальноосв≥тню школу ≤-≤≤≤ ступен≥в є4

јдреса школи: 19000 „еркаська обл., м.  ан≥в, вул. ƒн≥пробуд≥вська, 2

тел. (8-047-36)3-21-36

 

ѕовна назва закладу:  ан≥вська загальноосв≥тн¤ школа ≤-≤≤≤ ступен≥в є 4  ан≥вськоњ м≥ськоњ ради „еркаськоњ област≥

 ан≥вська загальноосв≥тн¤ школа ≤-≤≤≤ ступен≥в N4 збудована ≥ в≥дкрита в 1965 роц≥. ¬ листопад≥ 2005 року в м≥ському будинку культури було урочисто в≥дзначено 40-р≥чний юв≥лей школи. «а цей час середню осв≥ту в ст≥нах школи отримали понад 3780 вихованц≥в, з них майже 308 випускник≥в нагороджен≥ золотими медал¤ми та ср≥бними медал¤ми.

Ўкола працюЇ з 7.30 год. до 19.30 год.

Ўкола Ї найб≥льшою в  анев≥ та  ан≥вському район≥ за к≥льк≥стю учн≥в. Ќин≥ в школ≥ створено 7 проф≥льних клас≥в, ¤к≥ охоплюють 135 учн≥в. ≤з них 2 класи сусп≥льно-гуман≥тарного проф≥лю, 4 класи з поглибленим вивченн¤м математики, 1 клас Ц ф≥лолог≥чного проф≥лю. ¬ школ≥ вивчаЇтьс¤ ≥ноземна мова: англ≥йська.
¬ даний час 3 класи д≥тей-шестер≥чок навчаютьс¤ в дошк≥льних дит¤чих установах У“еремокФ, УЅ≥лочкаФ, У—адкоФ. ¬сього учн≥в 1-4 клас≥в Ц 258.

ƒл¤ всеб≥чного розвитку школ¤р≥в обладнано:
  28 навчальних каб≥нети;
  11 каб≥нет≥в початкових клас≥в;
  2 майстерн≥;
  1 спортивний зал;
  1 актовий зал;
  мед≥ацентр при кафедр≥ виховноњ роботи;
  б≥бл≥отеку (б≥бл≥отекар ѕарахон¤ “.ѕ.), б≥бл≥отечний фонд ¤коњ складаЇ ? найменувань.

ƒ≥ють 2 каб≥нети ≥нформатики та обчислювальноњ техн≥ки, каб≥нет ф≥зики, каб≥нет х≥м≥њ, каб≥нет б≥олог≥њ, каб≥нет украњнськоњ мови та л≥тератури, каб≥нет рос≥йськоњ мови та л≥тератури, каб≥нет ƒѕё.

¬едетьс¤ робота по обладнанню каб≥нет≥в ≥стор≥њ, англ≥йськоњ мови. ѕроведено кап≥тальний ремонт спортзалу, шк≥льноњ њдальн≥.

ќформлено зал Ѕойовоњ слави, зал "ћо¤ земл¤ - земл¤ моњх батьк≥в", художн¤ галере¤.

Ўкола маЇ п≥дключенн¤ до мереж≥ ≤нтернет, завд¤ки чому учн≥ та вчител≥ мають доступ до ≥нформац≥йних ресурс≥в глобальноњ мереж≥ тощо.

« 2003 року при школ≥ функц≥онують п≥дготовч≥ курси  ињвського Ќац≥онального ав≥ац≥йного ун≥верситету.

Ўкола працюЇ над проблемами: У”досконаленн¤ сучасного уроку в умовах особист≥сно зор≥Їнтованого навчанн¤Ф, Фѕедагог≥чна взаЇмод≥¤ класного кер≥вника з учн¤ми, батьками, кер≥вниками гуртк≥в, учител¤м-предметниками у вихованн≥ особистост≥ сучасного учн¤Ф.
  —творено 5 творчих груп вчител≥в з проблемного питанн¤:

 • ‘ормулюванн¤ еколог≥чноњ культури учн≥в початкових клас≥в (Ћуг≥на “.Ѕ);
 • ѕроектна д≥¤льн≥сть вчител≥в та учн≥в (¬олинець ћ.ј.);
 • Ќавчально-досл≥дницька робота з обдарованими учн¤ми («ахарова Ћ.ќ.);
 • ¬икористанн¤ надбань наукових фонд≥в музењв м≥ста  анева на уроках та в позаурочний час (√оголь ќ.¬.);
 • Ўкола гуман≥тарноњ педагог≥ки ћ. јмонашв≥л≥ (’арченко Ќ.¬.)

¬ школ≥ станом на 2005-2006 н.р. працюЇ колектив ≥з 63 висококвал≥ф≥кованих педагог≥в, ≥з них
  вчител≥в-методист≥в - 7;
  старших вчител≥в - 13;
  нагороджених знаком "¬≥дм≥нник осв≥ти" - 16;
  вчител≥в вищоњ категор≥њ - 35;
  вчител≥в ≤ категор≥њ - 11;
  вчител≥в ≤≤ категор≥њ - 2;
  спец≥ал≥ст≥в - 19.

ѕроход¤ть апробац≥ю так≥ педагог≥чн≥ ≥нновац≥њ:

 • ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ у навчально-виховн≥й робот≥;
 • проектна д≥¤льн≥сть учасник≥в навчально-виховного процесу;
 • навчально-досл≥дницька робота за м≥жнародною програмою У≤ntel. Ќавчанн¤ дл¤ майбутньогоФ;
 • проведенн¤ р≥вневих лабораторних роб≥т з ф≥зики;
 • казкотерап≥¤ у початков≥й школ≥;
 • навчанн¤ читанн¤ англ≥йською мовою на початковому етап≥ ¤к зас≥б п≥дготовки до сприйн¤тт¤ матер≥алу в умовах пол≥куртурного середовища;
 • еколог≥чн≥ хвилинки у початков≥й школ≥. —п≥впрац¤ з науковими сп≥вроб≥тниками  ан≥вського природничого запов≥дника;
 • орган≥зац≥¤ за погодою у курс≥ шк≥льноњ географ≥њ;
 • кооперативне навчанн¤.

–езультатом пл≥дноњ роботи школ¤р≥в та педагог≥чного колективу школи Ї щор≥чн≥ усп≥хи учн≥в на обласних та ¬сеукрањнських ол≥мп≥адах. “≥льки в 2006-2007 н.р. призерами стали:
  м≥ських ол≥мп≥ад - 35 учн≥в;
  обласних ол≥мп≥ад - 4 учн≥в;
  ћјЌ - 5 учн≥в.

—творено та усп≥шно функц≥онуЇ клуб старшокласник≥в "—п≥вдружн≥сть", ¤кий Ї призером ¬сеукрањнських конкурс≥в.  еруЇ роботою клубу вчитель-методист —тельмашенко ќ.¬. ƒл¤ молодших школ¤р≥в створено дит¤чу орган≥зац≥ю Ф рањна Ѕарв≥нковаФ.

ѕри школ≥ функц≥онують:
  соц≥ально-психолог≥чна служба (соц≥альний педагог школи —корик Ћ.¬., психолог школи ўур ќ.¬.);
  стоматолог≥чний каб≥нет (пер≥одично);
  медпункт (старша медсестра  очетова Ћ.≤.);
  њдальн¤ на 100 посадочних м≥сць;
  спортивний майданчик дл¤ молодших школ¤р≥в та стад≥он;
  тир.

’арчуванн¤ учн≥в зд≥йснюЇ приватний п≥дприЇмець јнтонов ќ.ј. ”чн≥, ¤к≥ мають чорнобильськ≥ посв≥дченн¤, харчуютьс¤ безкоштовно.  ошти на њх харчуванн¤ вид≥л¤Ї „орнобильський фонд.

  

 

Сайт управляется системой uCoz