ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

«аруб≥жну л≥тературу в «ќЎ є4 викладають:

¬читель заруб≥жноњ
л≥тератури

 отенко ¬алентина
јнатол≥њвна

 

 

 

¬читель заруб≥жноњ
л≥тератури

ѕарахон¤
“ет¤на ѕетр≥вна

 

 

¬читель заруб≥жноњ
л≥тератури

Ўум≥лова
Ћ≥д≥¤ ƒмитр≥вна

Ўум≥лова Ћ≥д≥¤ ƒмитр≥вна  маЇ високий р≥вень методичноњ та науковоњ п≥дготовки. —в≥й багатий педагог≥чний досв≥д, профес≥онал≥зм , ум≥нн¤ зац≥кавити школ¤р≥в своњм предметом вона реал≥зуЇ в повс¤кденн≥й д≥¤льност≥. „≥тко формулюЇ мету, вм≥ло мотивуЇ навчальну д≥¤льн≥сть школ¤р≥в, прагне, щоб така орган≥зац≥¤ њх прац≥ була св¤том думки, рад≥стю к≥нцевого результату. ¬она домагаЇтьс¤, щоб њњ учн≥ любили мову свого народу, читали класик≥в заруб≥жноњ л≥тератури, знаходили в них необх≥дне дл¤ самовдосконаленн¤ ≥ самореал≥зац≥њ. ѕрофес≥йно волод≥Ї методикою ≥ндив≥дуального п≥дходу до учн≥в, враховуЇ р≥вень њх п≥дготовки, психолог≥чн≥ особливост≥, ≥нтереси ≥ вподобанн¤.

ѕрот¤гом 12 рок≥в керуЇ шк≥льним методооб'Їднанн¤м вчител≥в рос≥йськоњ мови ≥ заруб≥жноњ л≥тератури. ƒбаЇ, щоб кожен його член брав активну участь у методичних заходах, опрацьовував нове у педагог≥чн≥й науц≥ та методиц≥ викладанн¤. ¬м≥Ї залучити вс≥х до ц≥кавоњ роботи, особливу увагу прид≥л¤Ї молодим учител¤м. ћаЇ св≥й власний досв≥д театрал≥зац≥њ твор≥в художньоњ л≥тератури, ¤кий демонструЇ п≥д час проведенн¤ декад. ѕост≥йно консультуЇ вчител≥в, класних кер≥вник≥в з питань навчанн¤ та вихованн¤ школ¤р≥в.

ћаЇ державн≥ нагороди ≥ званн¤: √рамота ћ≥н≥стерства осв≥ти,2000 р., √рамота „еркаського облуно,1987 р., √рамота в≥дд≥лу осв≥ти виконкому  ан≥вськоњ м≥ськоњ ради народних депутат≥в, 1988 р., √рамота м≥ського в≥дд≥лу осв≥ти,1999 р.

 

¬читель заруб≥жноњ
л≥тератури

√орбатенко
√алина јндр≥њвна

 

√орбатенко √алина јндр≥њвна,   маЇ хорошу науково-теоретичну п≥дготовку, об≥знана в питанн¤х педагог≥ки ≥ психолог≥њ. —воњ знанн¤ вм≥ло реал≥зуЇ в навчально-виховному процес≥. Ќа кожному уроц≥ багато уваги прид≥л¤Ї д≥алог≥чному мовленню школ¤р≥в, виробл¤Ї навички роботи з дов≥дковою та словниковою л≥тературою, вивчаЇ рос≥йську мову у т≥сному контекст≥ з украњнською державною мовою. –ац≥онально впроваджуЇ ≥нтерактивн≥ методи навчанн¤, працюючи на к≥нцевий результат п≥двищенн¤ р≥вн¤ навчальних дос¤гнень учн≥в. ¬елику увагу прид≥л¤Ї мовленев≥й д≥¤льност≥ школ¤р≥в, а саме: говор≥нню, читанню, письму, розвиваЇ в учн≥в ≥нтерес до вивченн¤ мови.

ѕ≥дготувала ц≥кав≥ та науковообгрунтован≥ матер≥али, з ¤кими виступала на зас≥данн≥ вчител≥в школи, м≥ста. «ахоплюЇтьс¤ поез≥Їю, пише власн≥ в≥рш≥, друкуЇтьс¤ на стор≥нках м≥сцевоњ газетиФƒн≥прова з≥ркаФ, п≥дготувала творчу групу д≥тей до ¬сеукрањнського конкурсу У¬≥рю в майбутнЇ твоЇ, ”крањноФ в ном≥нац≥њ Уѕоез≥¤Ф.

  

 

Сайт управляется системой uCoz