ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

≤стор≥ю в «ќЎ є4 викладають:

¬читель ≥стор≥њ

√оголь
ќксана ¬асил≥вна

√оголь ќксана ¬асил≥вна  за час роботи в школ≥ про¤вила себе знаючим, ерудованим та перспективним педагогом. ¬она добре волод≥Ї методикою викладанн¤ ≥стор≥њ та краЇзнавства, вм≥ло реал≥зуЇ профес≥йн≥ надбанн¤ в навчально-виховному процес≥. ќсобливо ц≥каво проводить нестандартн≥ уроки, застосовуючи елементи ≥нтерактивних методик. ƒбаЇ, щоб на уроц≥ учн≥ виступали досл≥дниками, вм≥ли анал≥зувати ≥сторичн≥ под≥њ, поЇднувати та визначати в≥дм≥нн≥ риси украњнськоњ та Ївропейськоњ ≥стор≥њ. Ѕагато працюЇ над питанн¤м культури, прищеплюючи школ¤рам ≥нтерес до в≥тчизн¤них та св≥тових ц≥нностей. ѕрид≥л¤Ї увагу обдарованим учн¤м, залучаючи њх до позакласноњ роботи з ≥стор≥њ. ѕ≥д њњ кер≥вництвом з числа старшокласник≥в п≥дготовлен≥ екскурсоводи залу У«емл¤ мо¤ Ц земл¤ моњх батьк≥вФ, ¤к≥ провод¤ть екскурс≥ю з краЇзнавства. –езультативно працюЇ з членами шк≥льноњ ћјЌ.  еруЇ роботою шк≥льного методоб'Їднанн¤ вчител≥в сусп≥льно-гуман≥тарних дисципл≥н. ЌадаЇ допомогу молодим педагогам, озайомлюЇ њх з найнов≥шими дос¤гнен¤ми методики та ≥сторичноњ науки.

 

¬читель ≥стор≥њ

—тельмашенко ќльга ¬олодимир≥вна

—тельмашенко ќльга ¬олодимир≥вна  досконало волод≥Ї методикою викладанн¤ ≥стор≥њ, вм≥ло реал≥зуЇ елементи ≥нтерактивних методик у навчально-виховний процес, дотримуЇтьс¤ дидактичних принцип≥в та вимог до сучасного процесу навчанн¤. ”роки та позакласн≥ заходи проводить на високому науковому та методичному р≥вн¤х. ” процес≥ навчанн¤ ≥стор≥њ дбаЇ про те, щоб знанн¤ њњ учн≥в формувались шл¤хом наукових досл≥джень та детального вивченн¤ ≥сторичних документ≥в. “акий п≥дх≥д до вивченн¤ сусп≥льно-гуман≥тарних дисципл≥н спри¤Ї новому баченню ¤к в≥тчизн¤ноњ, так ≥ Ївропейськоњ ≥стор≥њ. ѕрид≥л¤Ї велику увагу розвитку творчих зд≥бностей школ¤р≥в, њх ≥нтелектуальному потенц≥алу та становленню активноњ громад¤нськоњ позиц≥њ. ѓњ учн≥ щор≥чно усп≥шно захищають науково-досл≥дницьк≥ роботи в шк≥льн≥й, м≥ськ≥й та обласн≥й ћјЌ.

ћайже дес¤ть рок≥в результативно керуЇ громадською орган≥зац≥Їю - клубом старшокласник≥в У—п≥вдружн≥стьФ, ¤кий Ї лауреатом ¬сеукрањнських творчих конкурс≥в школ¤р≥в: У’’ стол≥тт¤. ƒол¤ людиниФ, 2002р.,Ф”крањнська ћадоннаФ,2004-2005р.р. Ѕере активну участь у м≥ських методичних заходах: конференц≥¤х, педагог≥чних консил≥умах, круглих столах, сем≥нарах. ƒаЇ високоефективн≥ уроки дл¤ вчител≥в школи, м≥ста.

 

¬читель ≥стор≥њ

ќстрова
Ћариса ѕетр≥вна

 

 

  

 

Сайт управляется системой uCoz