ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

¬чител≥ математики «ќЎ є4:

¬читель   математики

¬ихрестюк
Ќатал≥¤ ћиколањвна

¬ихрестюк Ќатал≥¤ ћиколањвна маЇ грунтовну науково-теоретичну п≥дготовку, ви¤вл¤Ї профес≥йну компетентн≥сть, на високому р≥вн≥ волод≥Ї ефективними формами орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу. ƒобре об≥знана з вимогами навчальних програм, нормативних документ≥в та ≥нструктивно-методичних рекомендац≥й з питань викладанн¤ математики. ѕрограмовий матер≥ал на своњх уроках викладаЇ науково, в лог≥чн≥й посл≥довност≥, вм≥ло використовуЇ анал≥тичний метод розв'¤занн¤ задач, зд≥йснюЇ розвиваюче навчанн¤. ”читель добре волод≥Ї прийомами ≥нтенсиф≥кац≥њ уроку, що передбачаЇ: вид≥ленн¤ опорного матер≥алу ≥ поданн¤ його у вигл¤д≥ схеми, обробка з учн¤ми типових дл¤ даноњ теми способ≥в розв'¤зуванн¤ задач по алгорифму, максимальне використанн¤ самост≥йних роб≥т ¤к джерела знань ≥ ум≥нь. ≈фективн≥сть прац≥ дос¤гаЇтьс¤ завд¤ки актив≥зац≥њ розумовоњ д≥¤льност≥ учн≥в, шл¤хом п≥дбору сер≥њ завдань ≥ вправ, нестандартних задач. ¬ихрестюк Ќ.ћ. вимоглива до себе ≥ до учн≥в. ѕост≥йно працюючи над п≥двищенн¤м свого профес≥йного р≥вн¤, учитель даЇ м≥цн≥ знанн¤ своњм учн¤м, впрваджуЇ в роботу з д≥тьми методи ≥нтерактивного навчанн¤.

’ороший наставник учител≥в. ƒосв≥д роботи з питань викладанн¤ математики передаЇ своњм колегам - учител¤м математики. Ѕере активну участь у методичн≥й робот≥ школи, м≥ста. –ац≥онально поЇднуЇ профес≥онал≥зм ≥з сучасними дос¤гненн¤ми математичноњ науки.

 

¬читель
математики

≤гнатенко

“ет¤на ћиколањвна

 

 

¬читель   математики

 улик
Ћюбов ѕетр≥вна

 улик Ћюбов ѕетр≥вна маЇ високий фаховий р≥вень, глибок≥ знанн¤ математики ≥ сум≥жних дисципл≥н, ¤к≥ перевищують обс¤г шк≥льноњ програми, пост≥йно знаходитьс¤ у пошуку шл¤х≥в удосконаленн¤ уроку, рац≥онально добираЇ форми ≥ методи навчанн¤. Ќа кожному уроц≥ апробуЇ найнов≥ш≥ ≥нтерактивн≥ технолог≥њ, створюЇ своњ власн≥, актив≥зуЇ розумову д≥¤льн≥сть учн≥в, виховуЇ св≥доме ставленн¤ до навчанн¤.”читель пост≥йно проводить апробац≥ю п≥дручник≥в з математики та займаЇтьс¤ видавничою д≥¤льн≥стю: в 2002 роц≥ видала методичну розробку Ућатематичн≥ методи обчисленьФ дл¤ студент≥в факультету ≥нформатики —х≥дно-европейського ун≥верситету; в 2005 роц≥ здано до друку у ¬сеукрањнський науково-методичний журнал Ућатематика в школах ”крањниФ видавничоњ групи УќсноваФ ( м. ’арк≥в) матер≥али з досв≥ду роботи Уƒек≥лька активних методик перев≥рки знань учн≥вФ, У≈ксперимент на уроках математикиФ. ” 2000-2001 н.р. очолювала шк≥льне методооб'Їднанн¤ вчител≥в математики, в 2004 Ц2005 н.р. - творчу групу вчител≥в математики м≥ста.

ћаЇ державн≥ нагороди ≥ званн¤: значок У¬≥дм≥нник народноњ осв≥ти ”–—– У 1987 р., √рамоти управл≥нн¤ народноњ осв≥ти облвиконкому 1990р.,1992р.; √рамоти управл≥нн¤ осв≥ти „еркаськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ 1995р.,1996р.,2000 р.; —орос≥вський учитель 1997 р.

 

¬читель   математики

ѕриходько
Ћюдмила ќлександр≥вна

ѕриходько Ћюдмила ќлександр≥вна профес≥йно волод≥Ї методикою викладанн¤ математики. ¬читель маЇ грунтовну теоретичну та методичну п≥дготовку, добре волод≥Ї методикою сп≥лкуванн¤ з учн¤ми. ”роки вчител¤ лог≥чно побудован≥, провод¤тьс¤ на достатньому науковому та методичному р≥вн≥. ¬чителька дбаЇ про високий результат навчально-виховного процесу, посилюЇ увагу до прикладноњ спр¤мованост≥ вивченн¤ ¤к теоретичного матер≥алу, так ≥ практичного, особливо системи задач, що спри¤Ї п≥дсиленню мотивац≥њ навчанн¤ ≥ практичн≥й п≥дготовц≥ учн≥в. ƒл¤ забезпеченн¤ ефективного засвоЇнн¤ учн¤ми програми з математики ѕриходько Ћ.ќ. застосовуЇ нетрадиц≥йн≥ засоби навчанн¤, нов≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ навчанн¤, ¤к≥ в≥дкривають нов≥ можливост≥ дл¤ ≥нтенсиф≥кац≥њ та оптим≥зац≥њ навчально-виховного процесу, актив≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥¤льност≥, розвитку творчого мисленн¤. ќсобливу увагу вчитель звертаЇ на розвиток лог≥чного мисленн¤ учн≥в, просторових у¤влень ≥ у¤ви, алгоритм≥чноњ та ≥нформац≥йноњ культури, уваги, памТ¤т≥.

 

¬читель
математики

’абарова

ћар≥¤ ћиколањвна

 

’абарова ћар≥¤ ћиколањвна, вчитель вищоњ категор≥њ, профес≥йно волод≥Ї методикою викладанн¤ математики. ¬она дбаЇ про високий р≥вень навчально-виховного процесу, посилюЇ увагу до прикладноњ спр¤мованост≥ вивченн¤ ¤к теоретичного матер≥алу, так ≥ особливо системи задач, що спри¤Ї п≥дсиленню мотивац≥њ навчанн¤ ≥ практичн≥й п≥дготовц≥ учн≥в. ѓњ уроки лог≥чно побудован≥, провод¤тьс¤ на високому науковому та методичному р≥вн≥. ƒл¤ забеспеченн¤ ефективного засвоЇнн¤ учн¤ми програми з математики учитель застосовуЇ традиц≥йн≥ ≥ нов≥ засоби навчанн¤. як результат, њњ учн≥ Ї призерами ≤≤ та ≤≤≤ етап≥в ¬сеукрањнських ол≥мп≥ад з математики. Ќов≥ можливост≥ дл¤ ≥нтенсиф≥кац≥њ та оптиматизац≥њ навчально-виховного процесу, актив≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥¤льност≥, розвитку творчого мисленн¤ надають нов≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ навчанн¤, ¤к≥ вона застосовуЇ в своњй робот≥. ¬з¤ла участь у виготовленн≥ навчального пос≥бника та його електронного вар≥анту дл¤ клас≥в з поглибленим вивченн¤м математики.

ћаючи високий р≥вень власноњ профес≥йноњ п≥дготовки, не т≥льки блискуче викладаЇ математику, а й серйозно ставитьс¤ до п≥двищенн¤ фаховоњ майстерност≥ та профес≥онал≥зму вс≥х учител≥в математики школи та м≥ста  анева. Ќин≥ вона усп≥шно керуЇ роботою м≥ського методоб'Їднанн¤ вчител≥в математики.

 

¬читель
математики

 Ўатило

¬≥ктор≥¤ ян≥вна

Ўатило ¬≥ктор≥¤ ян≥вна, вчитель вищоњ категор≥њ, використовуючи найнов≥ш≥ методи навчанн¤, ставить перед собою завданн¤ дос¤гти в учн≥в ст≥йкого бажанн¤ вивчати математику та м≥цних ум≥нь, знань ≥ навик≥в. ¬читель диференц≥йовано п≥дходить до процесу навчанн¤, тобто враховуЇ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ школ¤р≥в, р≥вень орган≥зац≥њ њх д≥¤льност≥, здатн≥сть до самост≥йних узагальнень та пошук≥в. ќсобливу увагу вона звертаЇ на розвиток лог≥чного мисленн¤ учн≥в, просторовоњ у¤ви, алгоритм≥чноњ та ≥нформац≥йноњ культури, уваги, пам'¤т≥, позитивних рис характеру особистост≥.

” 2002 роц≥ Ўатило ¬≥ктор≥¤ ян≥вна стала учасником II туру ¬сеукрањнського конкурсу "”читель року - 2002 " у ном≥нац≥њ Ђ≤нформатикаї, а у 2007 роц≥ - учасником II туру ¬сеукрањнського конкурсу "”читель року - 2007 " у ном≥нац≥њ Ђћатематикаї. Ўатило ¬≥ктор≥¤ ян≥вна пост≥йно прагне до профес≥йного самовдосконаленн¤. ¬зимку 2004 року вона усп≥шно пройшла курси за програмою ЂIntelЃ Ќавчанн¤ дл¤ майбутньогої ≥ отримала сертиф≥кат.

 

Ќаш≥ ветерани:

¬читель математики

Ѕузницька

¬≥ра ≤ван≥вна

 

Ѕузницька ¬≥ра ≤ван≥вна  за час роботи в школ≥ про¤вила себе талановитим, грамотним, ерудованим педагогом. ¬она профес≥йно волод≥Ї доступним ≥ проблемним викладом навчального матер≥алу, вм≥ло використовуЇ дос¤гненн¤ математичноњ науки. ¬т≥люючи на практиц≥ принципи розвиваючого та випереджувального навчанн¤ вчителька будуЇ урок на високому науково-методичному р≥вн≥. ѕрацюючи в класах ф≥зико-математичного проф≥лю, учитель особливу увагу прид≥л¤Ї поЇднанню теоретичного курсу з практичним застосуванн¤м теоретичних знань, забезпечуЇ високий р≥вень знань учн≥в з математики. ÷е дос¤гаЇтьс¤ завд¤ки дотриманню основних принцип≥в навчанн¤: науковост≥, доступност≥, наочност≥, диференц≥ац≥њ. Ѕузницька ¬.≤. бере активну участь у методичн≥й робот≥ школи, м≥ста, област≥, вона Ї кер≥вником шк≥льного методичного об'Їднанн¤ вчител≥в математики. ¬читель т≥сно сп≥впрацюЇ з методистами лаборатор≥њ математичних дисципл≥н ќ≤ѕќѕѕ, виступаЇ перед слухачами курс≥в фаховоњ переп≥дготовки з питань методики викладанн¤ математики. ѕ≥дтримуЇ зв'¤зки з математиками вищих навчальних заклад≥в. ѕост≥йно проводить апробац≥ю п≥дручник≥в, ¤ка спри¤Ї сп≥впрац≥ науковц≥в з учителемЦпрактиком, забезпечуЇ високу ефективн≥сть у вивченн≥ предмету.

  

 

Сайт управляется системой uCoz