ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

¬чител≥ початковоњ школи:

¬читель
початковоњ школи

Ѕондаренко
—в≥тлана ќлександр≥вна

Ѕондаренко —в≥тлана ќлександр≥вна, учитель вищоњ категор≥њ, вже понад 20 рок≥в творчо працюЇ на педагог≥чн≥й нив≥. «а багатор≥чну роботу в школ≥ про¤вила себе знаючим наполегливим педагогом, ¤кий маЇ високу науково-теоретичну п≥дготовку. ¬она профес≥йно волод≥Ї доступним ≥ ¤скравим проблемним викладом навчального матер≥алу, впроваджуЇ на уроках ≥нтерактивн≥ технолог≥њ. „≥тко формулюЇ мету, вм≥ло мотивуЇ навчальну д≥¤льн≥сть школ¤р≥в. ƒотримуЇтьс¤ основних принцип≥в навчанн¤: науковост≥, доступност≥, наочност≥. ќсобливу увагу вчителька звертаЇ на розвиток творчих зд≥бностей школ¤р≥в. ѓњ учн≥ не т≥льки активно приймають участь у р≥зних конкурсах, ол≥мп≥адах, а й виборюють призов≥ м≥сц¤.

як класовод багато уваги прид≥л¤Ї вихованню учн≥в на ≥деалах добра, милосерд¤, загальнодюдських ц≥нностей. «а час роботи в навчально-виховному заклад≥ виробила свою власну методику позитивного впливу на учн≥в, ¤к≥ потребують особливого контролю з боку вчител¤, вм≥ло коригуючи њх особист≥сть.

 

¬читель
початковоњ школи

 √ерасимчук

ќльга ≤ван≥вна

√ерасимчук ќльга ≤ван≥вна, вчитель вищоњ категор≥њ, маЇ званн¤ Устарший вчительФ. ¬же 36 рок≥в працюЇ на педагог≥чн≥й нив≥. ¬с¤ њњ прац¤ по навчанню ≥ вихованню д≥тей пронизана прагненн¤м пошуку ≥ вдосконаленн¤ прийом≥в ≥ метод≥в навчанн¤ та вихованн¤, великою любовТю до д≥тей. ¬читель працюЇ над темою У¬≥д навчанн¤ ≥ вихованн¤ до творчоњ думки ≥ актив≥зац≥њ розумовоњ д≥¤льност≥ молодших школ¤р≥вФ. “ому дев≥зом њњ роботи Ї слова ¬. —ухомлинського УЌавчати так, щоб працювала думкаФ. ” 2004-2005 н.р вз¤ла участь у виставц≥ ѕѕƒ Уќсв≥та  ан≥вщиниФ. ѓњ науково-методичн≥ матер≥али У–озвиток творчих зд≥бностей молодших школ¤р≥вУ були схвален≥ методичною радою школи та рекомендован≥ дл¤ використанн¤ при п≥дготовц≥ до урок≥в у початков≥й ланц≥ осв≥ти. Ѕере активну участь у робот≥ шк≥льного та м≥ського методоб'Їднань. ƒаЇ високоефективн≥ уроки дл¤ вчител≥в школи, м≥ста. —истематично опрацьовуЇ новинки педагог≥чноњ науки та методики викладанн¤ предмет≥в у початков≥й школ≥.

√ерасимчук ќльга ≤ван≥вна керуЇ педагог≥чним факультетом вчител≥в початковоњ школи з питань ≥ндив≥дуальноњ роботи з д≥тьми, ¤к≥ мають обмежен≥ можливост≥. ѕор¤д ≥з цим, ќльга ≤ван≥вна Ц кер≥вник творчоњ групи вчител≥в з питанн¤ У—учасний урок р≥дноњ мови й мовленн¤ з поглибленою ≥ндив≥дуал≥зац≥Їю та розвивальною спр¤мован≥стю навчанн¤Ф. —воњ педагог≥чн≥ надбанн¤ висв≥тлила в атестац≥йних матер≥алах п≥д рубрикою Ућоњ джерела п≥двищенн¤ ефективност≥ урок≥вФ.

 

¬читель
початковоњ школи

 ƒемченко

 атерина ≤ван≥вна

 

¬читель
початковоњ школи

∆уравльова

™вген≥¤ ќлександр≥вна

 

∆уравльова ™вген≥¤ ќлександр≥вна наполегливо впроваджуЇ в навчально-виховний процес найнов≥ш≥ дос¤гненн¤ педагог≥чноњ науки. ќсобливо ц≥кавою формою њњ роботи Ї ≥нтеграц≥¤, ¤ку вона вважаЇ пр≥оритетною у навчанн≥ школ¤р≥в початковоњ школи. ѕрацюючи у рос≥йськомовних класах, прагне, щоб њњ учн≥ добре знали украњнську мову, читали твори класик≥в, працювали над удосконаленн¤м мовленевоњ культури. ”чн≥ ведуть читацьк≥ щоденники, вм≥ло переказують зм≥ст прочитаного, захоплюютьс¤ ≥нсцен≥зац≥Їю.

¬чителька вивчаЇ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ та обдаруванн¤ школ¤р≥в, готуЇ р≥знор≥внев≥ завданн¤ та тести дл¤ впровадженн¤ диференц≥ац≥њ. ƒбаЇ, щоб кожен урок не т≥льки формував знанн¤, а й виховував учн≥в на прикладах найкращих моральних ц≥нностей, збагачував ≥нтелект та високу культуру. ќсобливу увагу прид≥л¤Ї розвитку ф≥зичноњ досконалост≥ вихованц≥в. Ќа уроках ф≥зкультури використовуЇ спец≥альн≥ вправи, навчаЇ учн≥в працювати на спортивних снар¤дах, практикуЇ захоплююч≥ рухлив≥ ≥гри. ¬чителька орган≥зовуЇ зустр≥ч≥ з людьми р≥зних профес≥й, виховуЇ в учн≥в повагу до людей прац≥.

∆уравльова ™вген≥¤ ќлександр≥вна бере участь у методичн≥й робот≥, даЇ в≥дкрит≥ уроки, виступаЇ на зас≥данн¤х методоб'Їднань. ѕ≥дготувала на м≥ську виставку ѕѕƒ матер≥али "≤нтегрований урок та його можливост≥".

 

¬читель
початковоњ школи

Ћуг≥на

“ет¤на Ѕорис≥вна

 

¬читель вищоњ категор≥њ, старший учитель Ћуг≥на “ет¤на Ѕорис≥вна маЇ високу наукову та теоретичну п≥дготовку. ƒосконало волод≥Ї методикою викладанн¤ предмет≥в у початков≥й школ≥. «а час роботи про¤вила себе знаючим, ерудованим педагогом з академ≥чним мисленн¤м. —воњ зд≥бност≥ реал≥зуЇ у повс¤кденн≥й д≥¤льност≥ з школ¤рами на основ≥ особист≥сно зор≥Їнтованого навчанн¤ та вихованн¤ учн≥в.

ѓњ уроки високоефективн≥, характеризуютьс¤ ч≥тк≥стю поставленоњ мети, всеб≥чною мотивац≥Їю навчальноњ д≥¤льност≥. ¬дало п≥дбираЇ ц≥кавий та захоплюючий матер≥ал, стимулюЇ позитивн≥ ≥нтелектуальн≥ зд≥бност≥ кожноњ особистост≥, маЇ високу мовленнЇву культуру.

”читель п≥дтримуЇ т≥сний зв'¤зок з науковц¤ми  ан≥вського природного запов≥дника, презентувала на виставку ѕѕƒ Уќсв≥та  ан≥вщини-2007Ф науково-методичн≥ матер≥али У‘ормуванн¤ еколог≥чноњ культури учн≥в початкових клас≥вФ. ѓњ учн≥ у 2003 та 2004 роках були призерами II етапу конкурсу знавц≥в украњнськоњ мови ≥мен≥ ѕетра яцика. ƒрукуЇтьс¤ в педагог≥чн≥й прес≥, що даЇ змогу використовувати напрацьоване нею в робот≥ педагог≥в не т≥льки м≥ста, а й област≥, крањни. ѕрот¤гом трьох рок≥в усп≥шно керуЇ роботою м≥ського методичного об'Їднанн¤ вчител≥в початкових клас≥в, пропонуючи колегам ц≥кав≥ та ≥нтерактивн≥ форми роботи.

«а творчу ≥ сумл≥нну працю нагороджена ѕочесною грамотою √оловного управл≥нн¤ осв≥ти та науки „еркаськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ, 2002 р.

 

¬читель
початковоњ школи

ћозгова
Ќад≥¤ ¬асвил≥вна

 

¬читель
початковоњ школи

ћорозова
Ћюбов ќлександр≥вна

¬читель вищоњ категор≥њ, старший учитель ћорозова Ћюбов ќлександр≥вна маЇ високий р≥вень п≥дготовки. ¬она досконало волод≥Ї методикою викладанн¤ предмет≥в у початков≥й школ≥, вм≥ло добираЇ методи, форми, прийоми навчально-виховного процесу. ¬ивчаЇ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ школ¤р≥в, дбаЇ про розвиток зд≥бностей учн≥в. ” характер≥ педагога прагненн¤ до п≥знанн¤ передового й активного, впровадженн¤ його в практику. ѕост≥йно п≥двищуЇ св≥й фаховий р≥вень, педагог≥чну майстерн≥сть, загальну культуру.

ѕрацюЇ над науково-методичною проблемою У¬икористанн¤ елемент≥в театрал≥зац≥њ у навчально-виховному процес≥Ф. ¬читель створила л¤льковий театр, у ¤кому акторами Ї школ¤р≥, а њх гра Ї засобом розвитку фантаз≥њ, у¤ви, мисленн¤, комун≥кативних зд≥бностей та творчост≥ учн≥в.

ѕедагог вм≥ло ≥ терпл¤че закладаЇ м≥цн≥ знанн¤, допомагаЇ знайти себе, в≥дчути власну значим≥сть ≥ неповторн≥сть, формуЇ самоповагу ≥ високу духовну культуру. як насл≥док, њњ учн≥ ориг≥нально та системно мисл¤ть, складають в≥рш≥, казки, загадки, ¤к≥ друкуютьс¤ в м≥сцев≥й прес≥. ѓњ учень  оваленко ƒан≥њл Ї призером в обласному етап≥ VII ћ≥жнародного конкурсу знавц≥в украњнськоњ мови ≥мен≥ ѕ.яцика.

”читель вз¤ла участь у м≥ськ≥й виставц≥ ѕѕƒ Уќсв≥та  ан≥вщини 2007Ф, представивши проект У азкотерап≥¤ у початков≥й школ≥Ф. ѓњ роботи друкуютьс¤ в журнал≥ У–озкаж≥ть онукуФ. ўор≥чно проводить високоефективн≥ в≥дкрит≥ уроки дл¤ вчител≥в м≥ста, школи, готуЇ ц≥кав≥ науков≥ допов≥д≥. Ќагороджена ѕочесною грамотою √оловного управл≥нн¤ осв≥ти ≥ науки „еркаськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ, 2007р.

 

¬читель
початковоњ школи

“оршина
ќксана ¬олодимир≥вна

 

“оршина ќксана ¬олодимир≥вна добре волод≥Ї сучасними методами орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу, уроки проводить на достатньому методичному р≥вн≥. ѕост≥йно працюЇ над формуванн¤м в учн≥в навичок читанн¤ та письма, над розвитком в учн≥в мовленн¤. ¬м≥Ї збуджувати ≥ п≥дтримувати ≥нтерес у школ¤р≥в до навчанн¤, тренувати памТ¤ть, збагачувати ≥ п≥дтримувати у¤ву, вчити њх лог≥чно мислити. «д≥йснюЇ ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до д≥тей, веде пошук нових прийом≥в у навчанн≥ та вихованн≥ молодших школ¤р≥в. “ема, над ¤кою працюЇ вчитель :Ф–озвиток творчих зд≥бностей учн≥вФ. ѓњ мета у робот≥ з учнем - створити ситуац≥ю усп≥ху дл¤ розвитку особистост≥ дитини, дати можлив≥сть в≥дчути рад≥сть дос¤гненн¤, усв≥домленн¤ своњх зд≥бностей, в≥ру у власн≥ сили.

ѓњ учн≥ беруть активну участь ¤к у м≥сцевих, так ≥ у ¬сеукрањнських конкурсах, отримують нагороди, друкувалис¤ ≥ на сьогодн≥шн≥й день продовжують друкуватис¤ в м≥сцев≥й прес≥. ѓњ учениц¤ прот¤гом двох останн≥х рок≥в виборюЇ призов≥ м≥сц¤ в ≤, ≤≤ ≥ ≤≤≤ турах ћ≥жнародного конкурсу знавц≥в украњнськоњ мови ≥м.ѕ.яцика. ” 2005 роц≥ пройшла навчальний курс УIntel. Ќавчанн¤ дл¤ майбутньогоФ. ѕредставл¤ла своњ роботи на виставку педагог≥чних технолог≥й Уќсв≥та  ан≥вщини 2007Ф.

«а сумл≥нну працю отримала так≥ нагороди: ѕочесна грамота  ан≥вського м≥ського в≥дд≥лу осв≥ти, 2003 р., ѕочесна грамота √оловного управл≥нн¤ осв≥ти ≥ науки „еркаськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ, 2007 р.

 

¬читель
початковоњ школи

’арченко
Ќ≥на ¬олодимир≥вна

  

 

Сайт управляется системой uCoz