ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

”крањнську мову ≥ л≥тературу в «ќЎ є4 викладають:

¬читель
украњнськоњ мови
та л≥тератури

ƒаник
јлла ¬асил≥вна

ƒаник јлла ¬асил≥вна маЇ високий профес≥онал≥зм, волод≥Ї сучасними формами, методами орган≥≥зац≥њ навчально-виховного процесу. ¬м≥ло поЇднуЇ колективн≥, ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥ форми роботи з учн¤ми, враховуючи њх в≥ков≥ особливост≥ та особист≥ ¤кост≥. ѕост≥йно працюЇ над вивченн¤м питанн¤ наступност≥ та дбаЇ про усп≥шну адаптац≥ю школ¤р≥в у навчально-виховний процес при переход≥ з початковоњ ланки навчанн¤ у середню.

Ѕагато уваги прид≥л¤Ї робот≥ з обдарованими учн¤ми. ≈моц≥йно, дох≥дливо викладаЇ програмовий матер≥ал, актив≥зуЇ навчально-п≥знавальну д≥¤льн≥сть школ¤р≥в, викликаЇ ≥нтерес до проблеми, формуЇ навички розумовоњ прац≥. √либоко продумуЇ кожен елемент уроку, демонструЇ учн¤м шл¤х думки до ≥стини, п≥дтримуЇ њх ≥нтерес до предмету, даЇ можлив≥сть про¤вити ориг≥нальн≥сть мисленн¤. ѓѓ учн≥ досконало волод≥ють знанн¤ми р≥дноњ мови, займаючи призов≥ м≥сц¤ на ол≥мп≥адах з украњнськоњ мови та ¬сеукрањнських конкурсах.  

ѕрофес≥йно керуЇ шк≥льним методичним об'Їднанн¤м учител≥в украњнськоњ мови та л≥тератури. ƒаЇ високоефективн≥ в≥дкрит≥ уроки, виступаЇ з допов≥д¤ми, пов≥домленн¤ми.

 

¬читель
украњнськоњ мови
та л≥тератури

 ух
ќльга √ригор≥вна

 ух ќльга √ригор≥вна, вчитель вищоњ категор≥њ, маЇ ірунтовну науково-теоретичну п≥дготовку, хорошу об≥знан≥сть з питань педагог≥ки, психолог≥њ та державних стандарт≥в при викладанн≥ украњнськоњ мови ≥ л≥тератури. —воњ знанн¤, практичний досв≥д вм≥ло реал≥зуЇ у навчально-виховному процес≥. Ќа кожному уроц≥ прид≥л¤Ї увагу виробленню високоњ мовленнЇвоњ культури учн≥в, навчаЇ вм≥нню висловлюватись, користуватись словом, вм≥ло зд≥йснюЇ м≥жпредметн≥ зв'¤зки та ≥нтеграц≥ю. ƒомагаЇтьс¤ глибокого розум≥нн¤ школ¤рами прочитаних твор≥в. –ац≥онально поЇднуЇ ≥ндив≥дуальн≥, групов≥ та фронтальн≥ форми роботи, працюючи на к≥нцевий результат п≥двищенн¤ р≥вн¤ навчальних дос¤гнень учн≥в. «ахоплюЇтьс¤ краЇзнавством, залучаючи до цього своњх учн≥в. Ќа њњ уроках систематично впроваджуЇтьс¤ науков≥ досл≥дженн¤, колективний пошук. Ѕагато уваги прид≥л¤Ї обдарованим учн¤м.  еруЇ секц≥Їю украњнознавства шк≥льноњ ћјЌ.

”читель бере активну участь у робот≥ шк≥льного та м≥ського методоб'Їднань учител≥в украњнськоњ мови та л≥тератури. ƒаЇ високоефективн≥ в≥дкрит≥ уроки дл¤ вчител≥в м≥ста та школи, виступаЇ з ц≥нними пов≥домлен¤ми.

 

¬читель
украњнськоњ мови
та л≥тератури

Ћевк≥вська
Ќад≥¤ ≤ван≥вна

 

Ћевк≥вська Ќад≥¤ ≤ван≥вна   маЇ грунтовну науково-теоретичну п≥дготовку, об≥знан≥сть з питань педагог≥ки, психолог≥њ та державних стандарт≥в при викладанн≥ украњнськоњ мови ≥ л≥тератури. —воњ знанн¤, практичний досв≥д профес≥йно реал≥зуЇ у навчально-виховному процес≥. Ќа кожному уроц≥ прид≥л¤Ї особливу увагу виробленню високоњ мовленЇвоњ культури учн≥в, навчаЇ вм≥нню висловлюватись, користуватись словом. ”читель рац≥онально поЇднуЇ ≥ндив≥дуальн≥, групов≥ та фронтальн≥ форми роботи, працюючи на к≥нцевий результат п≥двищенн¤ р≥вн¤ навчальних дос¤гнень учн≥в. Ќа њњ уроках систематично впроваджуютьс¤ м≥жпредметн≥ зв'¤зки, краЇзнавчий матер≥ал та елементи ≥нтерактивних методик.

ƒомагаЇтьс¤ глибокого розум≥нн¤ школ¤рами прочитаних твор≥в. ÷≥кавитьс¤ поез≥Їю, сама пише в≥рш≥, ¤к≥ друкуютьс¤ на стор≥нках пер≥одичних видань „еркащини та м≥жнародного журналу У—кл¤нка часуФ. ” 2005-2006 навчальному роц≥ п≥дготувала дл¤ шк≥льного методичного каб≥нету науково-методичну розробку УЋексиколог≥¤Ф.

 

¬читель
украњнськоњ мови
та л≥тератури

Ќебог≥на Ћюдмила ћиколањвна

”читель вищоњ категор≥њ Ќебог≥на Ћюдмила ћиколањвна маЇ високий р≥вень методичноњ та науковоњ п≥дготовки, досконало волод≥Ї конструктивними вм≥нн¤ми ≥ навичками. ¬проваджуЇ на уроках украњнськоњ мови сучасн≥ методики в т≥сному зв'¤зку з набутим досв≥дом, доц≥льно використовуЇ сучасн≥ ≥нновац≥йн≥ технолог≥њ, намагаЇтьс¤ використовувати комп'ютерн≥ технолог≥њ. “ак, у 2003 роц≥, вз¤вши участь у виставц≥ передових педагог≥чних технолог≥й, Ќебог≥на Ћ.ћ. виборола ≤ м≥сце в област≥ з≥ своЇю роботою "¬икористанн¤ комп'ютерних технолог≥й при вивченн≥ украњнськоњ мови та л≥тератури". ѓњ уроки з точки зору триЇдиноњ мети дос¤гають результату, структура урок≥в в≥др≥зн¤Їтьс¤ системн≥стю, продуман≥стю вс≥х етап≥в, а також вибором зм≥сту навчального матер≥алу. ” систем≥ пром≥жного та п≥дсумкового контролю за знанн¤ми, вм≥нн¤ми та навичками учн≥в учитель використовуЇ технолог≥ю р≥вневоњ диференц≥ац≥њ. ¬она волод≥Ї р≥дк≥сним ум≥нн¤м поданн¤ нового матер≥алу, зокрема анал≥зом мовних одиниць на стил≥стичному р≥вн≥. ”чителька реал≥зуЇ т≥сн≥ м≥жпредметн≥ зв'¤зки з ≥стор≥Їю ”крањни, св≥товою л≥тературою, основами ф≥лософ≥њ ¤к у вибор≥ навчального матер≥алу, так ≥ в процес≥ засвоЇнн¤ учн¤ми знань. ќбов'¤зково дотримуЇтьс¤ принципу зв'¤зку навчанн¤ з житт¤м, виховуЇ нац≥ональну св≥дом≥сть. ƒобре знаючи п≥дл≥ткову психолог≥ю, вчителька реал≥зуЇ ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до кожного учн¤. ќсобливу увагу прид≥л¤Ї робот≥ з обдарованими школ¤рами. ѓњ учн≥ - пост≥йн≥ призери м≥ських ол≥мп≥ад та конкурс≥в з украњнськоњ мови, а випускники п≥дтверджують своњ знанн¤ у р≥зних навчальних закладах ”крањни.

 

¬читель
украњнськоњ мови
та л≥тератури

—есорова
√анна √ригор≥вна

—есорова √анна √ригор≥вна маЇ високий р≥вень методичноњ та теоретичноњ п≥дготовки, досконало волод≥Ї вм≥нн¤ми та навичками. “ворчий п≥дх≥д до викладанн¤ украњнськоњ мови даЇ можлив≥сть оптимально використовувати теоретичний матер≥ал з метою ≥нтенсиф≥кац≥њ навчально-виховного процесу. ≤њ педагог≥чна майстерн≥сть, пост≥йний творчий пошук забезпечують активну роботу учн≥в на уроц≥, високу ¤к≥сть знань, формують у школ¤р≥в активну життЇву позиц≥ю, гуман≥тарне мисленн¤. ¬икористовуЇ р≥зноман≥тн≥ форми ≥ методи роботи на уроц≥, навчаючи учн≥в р≥дноњ мови та л≥тератури. —истематично працюЇ над вивченн¤м ≥ндив≥дуальних зд≥бностей школ¤р≥в, њх творчих задатк≥в.

ѕрацюЇ з обдарованими учн¤ми, ¤к≥ усп≥шно захищають своњ науково-досл≥дницьк≥ реферати у шк≥льн≥й та м≥ськ≥й ћјЌ. ¬они досконало волод≥ють знанн¤ми р≥дноњ мови. ”сп≥шно складають випускн≥ екзамени, своњ знанн¤ п≥дтверджують, навчаючись у вузах.

  

 

Сайт управляется системой uCoz